lawyer express
 
โครงการอัจฉริยะน้อยฝึกพูดภาษาอังกฤษ
Monday, 28 March 2011 13:25

โครงการอัจฉริยะน้อยฝึกพูดภาษาอังกฤษ
(Intensive Listening and Speaking Program)


โครงการนี้จัดขึ้นสำหรับคุณพ่อคุณแม่ของนักเรียนApilsที่เรียนในหลักสูตรE.P.D.P. แต่ท่านยังต้องการเสริมความสามารถ
ด้านการพูดฟังของลูกน้อยให้คล่องมากขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องส่งลูกไปเรียนต่างประเทศ เพราะวันนี้..เราได้เตรียมโอกาส
ให้เด็กได้สัมผัสภาษาที่สองอย่างเป็นธรรมชาติที่เมืองไทยได้

หลักการและเหตุผล


ซูซาน เคอร์ทิส (Susan Curtiss) ศาสตราจารย์ทางภาษาศาสตร์แห่ง University of California at Los Angeles (UCLA)
ได้ศึกษาการเรียนรู้ภาษาของเด็ก พบว่าเด็กอายุ 4-5 ปีเป็นช่วงอายุที่เหมาะสมที่สุดในการเรียนภาษาที่สองหรือเริ่มเรียน
ภาษาต่างประเทศภาษาใดภาษาหนึ่งของเด็ก แต่ถ้ารอจนถึงระดับมัธยมศึกษาแล้ว การสอนให้เด็กเรียนรู้ภาษาจะยาก
กว่าการสอนเด็กที่อยู่ในวัยการรับรู้ภาษา (Sensitive Period) มากไม่ว่าจะเป็นภาษาใดๆก็ตาม ทั้งนี้เพราะศักยภาพแห่งการปรับรูปแบบ
หรือความยืดหยุ่นของสมอง (Brain Plasticity) ได้หมดไปแล้ว จำนวนที่เชื่อมต่อของเซลส์ประสาท (Number of Synapses)
ก็ลดลงและไม่สามารถคืนสู่สภาพเดิมเหมือนเมื่อครั้งยังเป็นเด็กอีกแล้ว และในวัยก่อนช่วง 12 ขวบ เด็กสามารถเรียนภาษา
ได้มากกว่า 2 ภาษาพร้อมๆกันและเรียนได้ง่ายดาย นอกจากนี้ ยังมีรายงานการวิจัยว่า นักเรียนที่เรียนภาษาต่างประเทศ
ในระดับประถมศึกษาจะมีทักษะในการคิดสร้างสรรค์มากกว่าผู้ที่เรียนแต่ภาษาแม่เพียงภาษาเดียว และมีผลทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ในการเรียนวิชาอื่นๆได้ดี รวมทั้งการอ่าน สังคมศึกษาและคณิตศาสตร์ด้วย

วัตถุประสงค์ของโครงการอัจฉริยะน้อยฝึกพูดภาษาอังกฤษ


เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนอายุระหว่าง 7 – 15 ปีได้มีโอกาสฝึกการฟังพูดภาษาอังกฤษตามธรรมชาติกับครูเจ้าของภาษา ณ
วัยอันเหมาะสมซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งการเรียนรู้ด้านการพูดฟัง โดยการจำกัดจำนวนนักเรียนต่อห้อง
จะทำให้เด็กๆมีโอกาสในการได้พูดสูงและถี่มากขึ้น

การจัดการเรียนการสอน


เพื่อให้เด็กๆสนุกสนานและสนใจในบทเรียน โรงเรียนพยายามจัดเตรียมกิจกรรมการเรียนการสอนที่สนุกสนานเน้นการฝึกพูดและการฟังผ่านสถานการณ์จริงและสถานการณ์จำลองต่างๆ เช่น การทำอาหาร การทดลองวิทยาศาสตร์ กิจกรรมกลางแจ้ง การเล่นละคร กิจกรรมกีฬา เพื่อนักเรียนจะได้มีโอกาสเรียนรู้การพูดฟังแบบซึมซับตามธรรมชาติกับครูเจ้าของภาษา

คุณสมบัติผู้เรียน

1.อายุ 7 – 15 ปี
2.เป็นลูกศิษย์ปัจจุบันของApilsที่เรียนในหลักสูตรE.P.D.P.หรือถ้าเป็นนักเรียนใหม่ก็ต้องมีความพร้อมที่จะเข้าเรียนในหลักสูตร E.P.D.P. เพื่อให้มั่นใจว่าลูกจะมีพัฒนาการครบทุกทักษะ
3.ผู้ปกครองมีความตั้งใจจริงในการบริหารเวลาเพื่อให้ลูกเข้าเรียนได้อย่างสม่ำเสมอ

Peter Drucker กล่าวไว้ว่า

“The best way to predict the future is to create it.”
“วิธีการทำนายอนาคตที่ดีที่สุดก็คือการลงมือสร้างมันขึ้นมา”

 
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง:
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด - Harvard University
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University) มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของโลก

Banner
Banner
Banner
Banner