lawyer express
 
การไปทัศนศึกษาด้านการศึกษาที่ประเทศแคนาดา
Monday, 28 March 2011 14:12
การไปทัศนศึกษาด้านการศึกษาที่ประเทศแคนาดา   
ช่วงเดือนเมษายน 2554 ครูมณฑาจะเดินทางไปดูงานการจัดการศึกษาที่ประเทศแคนาดาซึ่งถือเป็นประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาเป็นอันดับที่ 4 ของโลก (ปี 2551) สูงกว่าออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์และสหรัฐอเมริกา ประเด็นที่ครูสนใจ ได้แก่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง การสร้างและค้นหาความถนัด(แวว)ของผู้เรียน การพัฒนาวิชาชีพครู  การพัฒนาภาวะผู้นำ การเป็นพ่อแม่ การบริหารองค์การ  ซึ่งครูมั่นใจว่าจะสามารถนำองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวมาประยุกต์และปรับให้สอดคล้องกับบริบทไทย  เพื่อพัฒนาลูกหลานไทยให้ยืนในเวทีโลกได้อย่างสง่างามต่อไป 
 
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง:
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด - Harvard University
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University) มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของโลก

Banner
Banner
Banner
Banner