lawyer express
 
สารสัมพันธ์ฉบับที่ 6/2555
Saturday, 19 May 2012 10:27

สารสัมพันธ์ฉบับที่ 6/2555 12 พฤษภาคม 2555

เรื่องที่ 1 ชวนกันคิด…

“No horse gets anywhere until he is harnessed.

No steam or gas ever drives anything until it is confined.

No Niagara is ever turned into light and power until it is tunneled.

No life ever grows great until it is focused, dedicated, disciplined.”

Henry Emerson Fosdick

ม้าไม่สามารถพาเราไปที่ใดๆได้ จนกว่าเราจะขึ้นคุมบังเหียน

ไอน้ำหรือแก๊สไม่อาจขับเคลื่อนสิ่งใดๆได้ จนกว่าจะถูกบีบอัดจนมีพลัง

น้ำตกไนแองการาไม่อาจแปรเปลี่ยนให้เป็นแสงสว่างหรือไฟฟ้าได้จนกว่าจะถูกบีบอัด

ชีวิตก็ไม่อาจเจริญยิ่งใหญ่ขึ้นได้ จนกว่าจะมีจุดหมาย การอุทิศตน และมีวินัย

เฮนรี เอเมอร์สัน ฟอสดิค


จากที่ห่างหายไปหลายสัปดาห์ เพราะติดภารกิจหลายด้าน เปิดเทอมมาครานี้ ครูจึงอยากยกอุปมาเปรียบเทียบชีวิตคนกับธรรมชาติมาให้คุณพ่อคุณแม่ได้อ่านกันเพื่อต้อนรับการเปิดเทอมใหม่ของบุตรหลานของพวกเรา คำสำคัญ (key words) ที่ครูสนใจคือคำว่า จุดหมาย การอุทิศตน และการมีวินัย สามคำนี้เป็นดั่งแสงเทียนนำทางให้กับคุณพ่อคุณแม่ของลูกศิษย์ Apils ที่ประสบความสำเร็จทุกคน   หลายครั้งที่เด็กก็ยังเป็นเด็ก มิสามารถมองเห็นได้ว่า สิ่งใดเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และทรงคุณค่ากับตนเองในระยะยาว … บุพการี จึงเป็นดั่งดาวนำทางของลูกเสมอ…

เรื่องที่ 2 ครอบครัว “ศิริตันติวัฒน์”

วันนี้ ครูรู้สึกปิติยินดีและภาคภูมิใจกับครอบครัว “ศิริตันติวัฒน์” เป็นอย่างยิ่ง ที่ นางสาวบัว ศิริตันติวัฒน์ เรียนสำเร็จจาก Apils แบบได้รับเกียรติบัตร  บัวเป็นนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และได้เรียนกับ Apils มาตั้งแต่อยู่ชั้นป.2  บัวสอบผ่านเข้ามหาวิทยาลัยได้อย่างสง่างามและกำลังจะเข้าเรียนในคณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งทางคณะฯได้มีการสงวนที่นั่งไว้ให้กับนักศึกษาที่มาจากโรงเรียนนานาชาติถึง 10 ที่นั่ง  สำหรับครูแล้ว ความสำเร็จของน้องบัวเป็นความสำเร็จที่น่าชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่ง เพราะเธอมีต้นทุนในการพัฒนาภาษาอังกฤษที่ไม่สูงเท่ากับนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติ  สิ่งที่เป็นพื้นฐานที่สำคัญของภาษาอังกฤษที่ Apils ได้เตรียมไว้ให้กับบัวซึ่งเป็นคนไทยเติบโตในสังคมที่พูดภาษาไทยนั้น ครูเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า บัวจะสามารถยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กับเพื่อนๆที่มาจากโรงเรียนนานาชาติได้อย่างแน่นอน  ขอเพียงแต่บัวมีความมั่นใจในตนเองกับทุกสิ่งที่จะต้องทำก็พอ  ที่สำคัญสูงยิ่งกว่านั้น  บัวน่าจะเป็นที่รักของคณาจารย์และเพื่อนๆได้ไม่ยาก เพราะบัวเป็นเด็กที่น่ารักเสมอมาในฐานะศิษย์ของครู Apils

มีใครบางคนกล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า “ความสำเร็จของใครคนหนึ่ง ย่อมมีบุคคลสำคัญผู้อยู่เบื้องหลังเสมอ” สำหรับบัว ครูขอคารวะคุณพ่อสุชาติ ศิริตันติวัฒน์และคุณแม่ศิริรัช ครูเรียกคุณพ่อน้องบัวด้วยความเคารพรักและสนิทเหมือนญาติว่า “พี่ชาติ” ด้วยความที่พี่ชาติเป็นคนที่จริงใจ คบง่าย  และมีศรัทธาต่อการทำงานของโรงเรียนตลอดมา  ความน่ารักของคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองท่าน ทำให้คุณครูทุกคนที่เกี่ยวข้องกับตระกูลศิริตันติวัฒน์รู้สึกเมตตาลูกๆทุกคนของพี่ชาติไปด้วย  และยิ่งกว่านั้น ลูกชายคนเล็กของครอบครัวนี้ คือ เด็กชาย กร ศิริตันติวัฒน์ ก็สอบเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จังหวัดปทุมธานีได้ คุณพ่อบอกว่า “ก็เพราะสอบรอบสุดท้ายมีวิชาภาษาอังกฤษเป็นตัวตัดสินที่ช่วยให้น้องกร ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 10 จาก 50 คนในรอบสุดท้าย” ความสำเร็จของนักเรียนวัดหนองแขมทั้งสองคนนี้ที่ครูภูมิใจ สามารถยืนยันได้ว่า… ที่ Apils บุพการีเป็นดั่งดาวนำทาง ความศรัทธาและความเป็นกัลยาณมิตรระหว่างบ้านและโรงเรียนมีส่วนร่วมสร้างอนาคตให้กับเด็กๆ ได้อย่างเหลือเชื่อ

เรื่องที่ 3 ห้องเรียนภาษาอังกฤษสำหรับพ่อแม่ยุคใหม่ “Basic Grammatical Structures for Business Writing”

มีคุณพ่อคุณแม่จำนวนมากที่ได้มาแสดงความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเอาไว้รับมือกับเขตการค้าเสรีอาเซียนซึ่งกำลังจะมีผลในทางปฏิบัติในปี  2558 นี้ ครูจึงเห็นว่าเป็นเวลาอันสมควรที่เราจะต้องเปิดโอกาสให้คุณพ่อคุณแม่ผู้มีวิสัยทัศน์ทุกท่านได้มาเข้าเรียนหลักการพื้นฐานด้านโครงสร้างประโยคและศัพท์ธุรกิจที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านเองในอนาคต Apils จะจัดแบ่งการเรียนการสอนเป็นสองโปรแกรม ได้แก่ โปรแกรมการเรียนปรับพื้นฐาน  Basic Grammatical Structures  กับโปรแกรมการเรียนการเขียนจดหมายธุรกิจ       (English Business Writing) โดยมีรายละเอียดดังนี้


โปรแกรม

รายละเอียด

โปรแกรม

การเรียนปรับพื้นฐานด้านโครงสร้างประโยค

Basic Grammatical Structures

โปรแกรม

การเขียนจดหมายธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ

(English Business Writing)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและประยุกต์ใช้โครงสร้างประโยคพื้นฐานที่สำคัญและไวยากรณ์ที่นำไปสู่การเขียนอย่างถูกต้องได้

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้พื้นฐานมาฝึกใช้ในการเขียนจดหมายอังกฤษธุรกิจได้

วันเรียน

ทุกเย็นวันพฤหัสบดี

ทุกเย็นวันพฤหัสบดี

วันที่

7 มิถุนายน – 20 ธันวาคม 2555

จะเปิดต่อจากโปรแกรมปรับพื้นฐาน

เวลา

17.30 – 20.30 น.

17.30 – 20.30 น.

ศูนย์การเรียน

ศูนย์บางบอน 3

ศูนย์บางบอน 3

ค่าเรียน

32,000 บาท/ คน

35,000 บาท/คน

รวมจำนวนชั่วโมง

60 ชั่วโมง

70 ชั่วโมง

ลักษณะการเรียนและการสอน

 • บรรยาย
 • ทำแบบฝึกหัดในเอกสาร
 • ทำแบบฝึกด้วยปากเปล่า
 • ฝึกการแปล
 • กรณีศึกษา
 • การเขียนงานด้วยตนเอง

การบ้าน

 • มีการบ้าน
 • มีการบ้าน

คุณสมบัติพื้นฐานผู้เรียน

 • จบปริญญาตรี
 • มีพื้นฐานภาษาอังกฤษบ้าง
 • ทำข้อสอบเพื่อให้ครูรู้จักผู้เรียนเพื่อการเตรียมการสอน
 • ผ่านการเรียนโปรแกรม

Basic Grammatical Structures

จำนวนนักเรียน

นักเรียน 10 คน ต่อครู 1 คน

นักเรียน 10 คน ต่อครู 1 คน

ครูผู้สอน

ครูวรรณา พูนเจริญ (ครูหมู)

ครูพรพรรณ รุ่งทรัพย์เจริญ (ครูองุ่น)

ครูมรรทนีย์ งามจินาภรณ์ (ครูฮั้ว)

ครูวรรณา พูนเจริญ (ครูหมู)

ครูพรพรรณ รุ่งทรัพย์เจริญ (ครูองุ่น)

ครูมรรทนีย์ งามจินาภรณ์ (ครูฮั้ว)

ครูผู้อำนวยการสอน

ครูมณฑา วิญญโสภิต (ครูต๋อย)

ครูมณฑา วิญญโสภิต (ครูต๋อย)


ครูจึงขอเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่ผู้มีวิสัยทัศน์ หรือท่านที่มีลูกหลานเรียนอยู่ระดับมหาวิทยาลัยมาสมัครเรียนกันตั้งแต่วันนี้ ปิดรับสมัครวันที่ 3 มิถุนายน 2555 ค่ะ  ส่วนคุณพ่อคุณแม่ที่มีความเคลือบแคลงระแวงสงสัยและไม่เข้าใจในสิ่งที่ลูกเรียน ท่านสามารถหาคำตอบได้จากการเข้าเรียนด้วยตนเองในหลักสูตรนี้นะคะ การพิสูจน์เท่านั้น จะทำให้ท่านเข้าใจและเลือกสิ่งที่ดีและเป็นทรัพย์ที่ยั่งยืนให้กับบุตรหลานได้ถูกต้อง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนภาษาอาภาพัฒนา

 
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง:
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด - Harvard University
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University) มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของโลก

Banner
Banner
Banner
Banner